Advokátní kancelář v Praze 5 se zaměřením na soukromé právo

Advokátní kancelář AK POHL byla založena v roce 2011 a od té doby poskytuje vysoce kvalitní právní služby lokálním i mezinárodním klientům, od fyzických osob a start-upů až po nadnárodní společnosti. Pro většinu našich klientů pracujeme dlouhodobě a poskytujeme jim komplexní právní služby.

Naše poradenství začínáme vždy pochopením obchodních potřeb našeho klienta. Následně se snažíme najít nejlepší právní řešení, které odpovídá obchodním záměrům našeho klienta.

Klientům nabízíme zejména:

 • vysokou úroveň právních dovedností a znalostí
 • efektivní a rychlou právní pomoc
 • úzký vztah s našimi klienty
 • rozsáhlé zkušenosti
 • hledání efektivních řešení ve spolupráci s ostatními poradci klientů

Mgr. Jakub Pohl

Vzdělání
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Členství
 • AIJA – Mezinárodní asociace mladých advokátů/International Association of Young Lawyers
 • ČAK/ CCBE  Committee  (specializace: právo společností)
Jazyky
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
Předchozí Praxe
 • Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Ordnungové
 • Advokátní kancelář Glatzová&Co.
Zahraniční studia
 • Právnická fakulta, Univerzita Salcburk
 • Právnická fakulta, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

JUDr. Halka Pohlová

Vzdělání
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Členství
 • Česká asociace Franchisingu (člen správní rady 2014 – 2017, člen dozorčí rady 2018 -2020)
Jazyky
 • Německý jazyk
 • Anglický jazyk
Předchozí praxe
 • Advokátní kancelář Noerr s.r.o.
 • Advokátní kancelář Rödl & Partner
Zahraniční studia
 • Právnická fakulta Univerzity Hamburk

Máme zkušenosti

Právo obchodních společností a korporátní právo

 • Poradenství při zakládání a přeměnách společností a jiných korporací, včetně vnitrostátních i přeshraničních M&A transakcí,
 • Komplexní poradenství při restrukturalizaci podnikatelských seskupení,
 • Poradenství členům orgánů korporací, odpovědnost za škodu,
 • Běžná agenda obchodních korporací i dalších právnických osob,
 • Organizace valných hromad a členských schůzí, právní poradenství při akvizici společností (due diligence, příprava akvizičních smluv),
 • Prodej a pronájem obchodních závodů,
 • Ukončení činnosti společnosti, likvidace společností,
 • Ochrana obchodní firmy, ochrana obchodního tajemství.

Občanské a obchodní právo

 • Konzultace ve všech oborech občanského a obchodního práva,
 • Sepisování smluv i jednostranných úkonů, připomínkování smluv,
 • Zastupování klientů při jednáních s obchodními partnery,
 • Uplatňování pohledávek v občanském soudním řízení,
 • Poradenství v problematice odpovědnosti za škodu,
 • Právní pomoc ve věcech ochrany osobnosti fyzické osoby i dobré pověsti právnické osoby,
 • Poradenství v problematice hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže.

Právo nemovitostí

 • Komplexní služby při prodeji, koupi a pronájmu pozemků, staveb všeho druhu, bytových a nebytových jednotek a dalších obytných i komerčních prostor,
 • Právní pomoc v oblasti věcných práv k věcem cizím, zejména zástavních práv a věcných břemen,
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady,
 • Realizace advokátních úschov peněz i listin pro vypořádání jednotlivých transakcí,
 • Poskytování služby advokátní úschovy peněz a listin,
 • Řešení sporů v oblasti nemovitostí.

Pracovní právo

 • Příprava pracovních smluv, včetně smluv manažerských,
 • Poradenství ohledně změn a skončení pracovního poměru,
 • Poradenství ohledně vysílání zaměstnanců,
 • Poradenství a příprava pracovních řádů a interních pravidel a směrnic,
 • Zastupování v pracovně-právních sporech.

Insolvenční právo

 • Komplexní právní služby v insolvenčním řízení,
 • Zastupování věřitele při uplatňování pohledávky v insolvenčním řízení včetně jednání věřitelských orgánů a vedení incidenčních sporů zejména o pravost, výši a pořadí pohledávek.

Franchising

 • Příprava a kontrola franchisových smluv a souvisejících dokumentů,
 • Příprava a kontrola master-franchisových smluv,
 • Komplexní podpora zahraničních franchisorů při vstupu na český trh,
 • Právní podpora při nastavování pravidel pro franchisový koncept, včetně konsultace ohledně franchisového manuálu,
 • Poradenství v licenčních a známkoprávních věcech souvisejících s franchisingem.

Ochrana osobních údajů

 • Právní pomoc při implementaci směrnice GDPR, včetně vypracování či připomínkování příslušných interních předpisů společnosti,
 • Vypracování a kontrola smluv o zpracování osobních údajů.

Energetika

 • Poradenství ve věci výstavby a provozu energetických zařízení,
 • Příprava smluvní energetické agendy,
 • Zastupování ve správních řízení vedených Energetickým regulačním úřadem,

Soudní spory, arbitráže

 • Zastupování klientů v soudních řízeních před soudy všech stupňů,
 • Zastupování klientů v rozhodčích řízeních,
 • Incidenční spory.